کانال AIRBOYD

کانال AIRBOYD

464,000 دنبال کننده
6,131 ویدیو

لیست ویدیوها

f-16 تاکسی , پرتاب
f-16 تاکسی , پرتاب
4 ماه قبل
تدارکات خط پرواز
تدارکات خط پرواز
4 ماه قبل
حرکت a-10
حرکت a-10
4 ماه قبل
محموله به Q-West
محموله به Q-West
4 ماه قبل
SERE شب پرش
SERE شب پرش
4 ماه قبل
استقرار f-35
استقرار f-35
4 ماه قبل
پشتیبانی 19 aw پرو
پشتیبانی 19 aw پرو
5 ماه قبل
ANTX17
ANTX17
5 ماه قبل
وزارت دفاع_104311875
وزارت دفاع_104311875
5 ماه قبل
سلام شوت
سلام شوت
5 ماه قبل
12345678910