کیفیت: متوسط | خوب

2025 کیا کوپه ev توسط طراح خودرو سرکان بودور | بررسی، بیرونی، داخلی، مشخصات

2025 Kia Coupe EV by car designer Serkan Budur | Review, Exterior, Interior, Specs


کانال D&B Review کانال D&B Review
0 دنبال کننده 1400/08/02 (1 سال قبل)


کلیدها: 2025 - kia - coupe - ev - by - car - designer - serkan - budur - review - exterior - interior - specs - کیا - کوپه - توسط - طراح - خودرو - سرکان - بودور - بررسی - بیرونی - داخلی - مشخصات - ماشین - مرور - خارجی