کیفیت: متوسط | خوب

تویوتا سوپرا 2020 | قرمز برجسته | رانندگی، داخلی، خارجی (مشخصات اتحادیه اروپا)

2020 Toyota Supra | Prominence Red | Driving, Interior, Exterior (EU Spec)


کانال The Wheel Network کانال The Wheel Network
410,000 دنبال کننده 1398/02/24 (3 سال قبل)


کلیدها: تویوتا - سوپرا - 2020 - قرمز - برجسته - رانندگی - داخلی - خارجی - مشخصات - اتحادیه - اروپا - فوق - برجستگی - Toyota - Supra - Prominence - Red - Driving - Interior - Exterior - EU - Spec