کیفیت: متوسط | خوب

خودروی سال 2020: دو خودروی الکتریکی در 7 تای نهایی نهایی!

Car of The Year 2020: Two electric cars in the final top 7!


کانال ᴇʟᴇᴄᴛʜɪʙ کانال ᴇʟᴇᴄᴛʜɪʙ
5,780 دنبال کننده 1398/09/04 (3 سال قبل)


کلیدها: car - of - the - year - 2020 - two - electric - cars - in - final - top - خودروی - سال - دو - الکتریکی - در - تای - نهایی - ماشین - را - برقی - ها - بالا