کیفیت: متوسط | خوب

فولکس واگن گلف mk8 2020: چه چیزی جدید است و چرا الکتریکی نمی شود - بله خودکار بالا 5

Volkswagen Golf Mk8 2020: what's new and why it won't go electric - YesAuto Top 5


کانال YesAuto UK کانال YesAuto UK
10,200 دنبال کننده 1399/02/10 (2 سال قبل)


کلیدها: volkswagen - golf - mk8 - 2020 - what - new - and - why - it - won - go - electric - yesauto - top - فولکس - واگن - گلف - چه - چیزی - جدید - است - چرا - الکتریکی - نمی - شود - بله - خودکار - بالا - چی - برنده - شد - برقی