کیفیت: متوسط | خوب

خط تولید مزدا MX-5 در کارخانه اوجینا | خط تولید مزدا MX-5 در کارخانه اوجینا

Mazda MX-5 production line at the Ujina plant | Mazda MX-5 production line at Ujina factory


کانال The Wheel Network کانال The Wheel Network
410,000 دنبال کننده 1394/05/19 (7 سال قبل)


کلیدها: mazda - mx - production - line - at - the - ujina - plant - factory - خط - تولید - مزدا - در - کارخانه - اوجینا - را - گیاه