کیفیت: متوسط | خوب

مزدا mx 30 2021 | مزدا mx 30 برقی در ژاپن وارد تولید شد. برای سال 2021 چه خبر؟

2021 Mazda MX 30 | Electric Mazda MX 30 Enters Production In Japan. What's New for 2021?


کانال Buying New Cars کانال Buying New Cars
0 دنبال کننده 1399/03/01 (2 سال قبل)


کلیدها: 2021 - mazda - mx - 30 - electric - enters - production - in - japan - what - new - for - مزدا - برقی - در - ژاپن - وارد - تولید - شد - برای - سال - چه - خبر - می - شود - چی - جدید