کیفیت: متوسط | خوب

IONIQ: من مسئول هستم (نسخه دهه 60)

IONIQ: I'm in charge (60s ver.)


کانال HyundaiWorldwide کانال HyundaiWorldwide
0 دنبال کننده 1399/08/29 (2 سال قبل)


کلیدها: ioniq - in - charge - 60s - ver - من - مسئول - هستم - نسخه - دهه - 60 - شارژ