کیفیت: متوسط | خوب

مزدا cx 60 PHEV 2023 | شروع تولید CX-60 | برای بازار اروپا برای 26 آوریل برنامه ریزی شده است.

2023 mazda cx 60 PHEV | Starting CX-60 Production | for the European market is planned for 26 April.


کانال FOUR WHEEL کانال FOUR WHEEL
0 دنبال کننده 1401/01/31 (11 ماه قبل)


کلیدها: 2023 - mazda - cx - 60 - phev - starting - production - for - the - european - market - is - planned - 26 - april - مزدا - شروع - تولید - برای - بازار - اروپا - آوریل - برنامه - ریزی - شده - است - راه - افتادن - را - اروپایی