کیفیت: متوسط | خوب

9 زشت ترین ماشینی که شما را شوکه می کند

9 UGLIEST Cars that will SHOCK you


کانال PD Evolution کانال PD Evolution
237,000 دنبال کننده 1401/03/07 (10 ماه قبل)


کلیدها: ugliest - cars - that - will - shock - you - زشت - ترین - ماشینی - که - شما - را - شوکه - می - کند - ماشین - ها - اراده - شدن