کیفیت: متوسط | خوب

قوانین کالیفرنیا تمیز ماشین ها ii: همه وسایل نقلیه بدون آلایندگی تا سال 2035

California Clean Cars II Rules: All Zero-Emission Vehicles By 2035


کانال TestDrivenTV کانال TestDrivenTV
87,600 دنبال کننده 1401/12/28 (12 روز قبل)


کلیدها: california - clean - cars - ii - rules - all - zero - emission - vehicles - by - 2035 - قوانین - کالیفرنیا - تمیز - ماشین - ها - همه - وسایل - نقلیه - بدون - آلایندگی - تا - سال - انتشار - صفر - وسايل - نقليه