کیفیت: متوسط | خوب

تحرک شهری آینده با ارزش های سنتی میکروماشین ASM 1089

Urban mobility of the future with the traditional values ​​of the ASM 1089 microcar


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/10/02 (3 ماه قبل)

کلیدها: urban - mobility - of - the - future - with - traditional - values - asm - 1089 - microcar - تحرک - شهری - آینده - با - ارزش - های - سنتی - میکروماشین - را - از - میکرو