کیفیت: متوسط | خوب

برای اولین بار: رانندگان اتوبوس تحت یک کارگاه اعصاب - مصاحبه با راننده شای سعدون و میا کرامر

For the first time: bus drivers will undergo a nerve workshop - interview with the driver Shay Saado


کانال ynet کانال ynet
301,000 دنبال کننده 1399/09/16 (2 سال قبل)

کلیدها: for - the - first - time - bus - drivers - will - undergo - nerve - workshop - interview - with - driver - shay - saadon - and - mia - kramer - برای - اولین - بار - رانندگان - اتوبوس - تحت - یک - کارگاه - اعصاب - مصاحبه - با - راننده - شای - سعدون - میا - کرامر - را - زمان - اراده - عصب