کیفیت: متوسط | خوب

"سینمای بزرگ داخل خودرو" روی صندلی راننده شما می آید و اولین شاسی بلند از جنسیس در حال عرضه است.

The "Big In-Car Cinema" Is Coming To Your Drivers Seat, And The First SUV From Genesis Is Coming Thi


کانال Our Auto Expert کانال Our Auto Expert
12,200 دنبال کننده 1399/10/30 (2 سال قبل)


کلیدها: the - big - in - car - cinema - is - coming - to - your - drivers - seat - and - first - suv - from - genesis - thi - سینمای - بزرگ - داخل - خودرو - روی - صندلی - راننده - شما - می - آید - اولین - شاسی - بلند - از - جنسیس - حال - عرضه - است - را - ماشین - سینما - آینده - رانندگان - جانب - این