کیفیت: متوسط | خوب

اولین جیپ تمام الکتریکی ASM 1102

The first fully electric Jeep ever ASM 1102


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1402/01/01 (2 ماه قبل)

کلیدها: the - first - fully - electric - jeep - ever - asm - 1102 - اولین - جیپ - تمام - الکتریکی - این - به - طور - کامل - برقی - همیشه