کیفیت: متوسط | خوب

بسته های اختصاص داده شده به کودکان خانواده های آسیب دیده اجتماعی ASM 1090

Allocated packets to children from socially disadvantaged families ASM 1090


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/10/09 (3 ماه قبل)

کلیدها: allocated - packets - to - children - from - socially - disadvantaged - families - asm - 1090 - بسته - های - اختصاص - داده - شده - به - کودکان - خانواده - آسیب - دیده - اجتماعی - است - ها - فرزندان - از - جانب - محروم