کیفیت: متوسط | خوب

جاه طلبی های بزرگ و انتظارات واقع بینانه از زیر نام تجاری اسپورت صندلی ASM 1098

Big ambitions and realistic expectations of Seat's sports sub-brand ASM 1098


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/12/04 (1 ماه قبل)

کلیدها: big - ambitions - and - realistic - expectations - of - seat - sports - sub - brand - asm - 1098 - جاه - طلبی - های - بزرگ - انتظارات - واقع - بینانه - از - زیر - نام - تجاری - اسپورت - صندلی - ها - بین