کیفیت: متوسط | خوب

تست اشکودا کاروک 2.0 TDI DSG - ASM 1096 بسیار راحت تر و به اندازه کافی مدرن

Škoda Karoq 2.0 TDI DSG TEST - Significantly more comfortable and sufficiently modern ASM 1096


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/11/18 (1 ماه قبل)


کلیدها: škoda - karoq - tdi - dsg - test - significantly - more - comfortable - and - sufficiently - modern - asm - 1096 - تست - اشکودا - کاروک - بسیار - راحت - تر - به - اندازه - کافی - مدرن - طور - قابل - ملاحظه - بیشتر - نوین