کیفیت: متوسط | خوب

od 2035. زبرنا prodaje novih خودرو sa SUS agregatima ASM 1099

Od 2035. zabrana prodaje novih automobila sa SUS agregatima ASM 1099


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/12/10 (ماه گذشته)

کلیدها: od - 2035 - zabrana - prodaje - novih - automobila - sa - sus - agregatima - asm - 1099 - زبرنا - خودرو