کیفیت: متوسط | خوب

تولید لیموزین امنیتی بی ام و 750il، تست و طراحی زره ​​- فیلم تاریخی

BMW 750iL Security Limousine Production, Armour Testing and Design – Historic Footage


کانال The Wheel Network کانال The Wheel Network
410,000 دنبال کننده 1401/12/02 (1 ماه قبل)

کلیدها: bmw - 750il - security - limousine - production - armour - testing - and - design - historic - footage - تولید - لیموزین - امنیتی - بی - ام - تست - طراحی - زره - فیلم - تاریخی - امنیت - آزمایش - کردن - طرح