کیفیت: متوسط | خوب

کت وحشي tl35.70 لودر تلسکوپی (2022) بیرونی و داخلی

Bobcat TL35.70 Telescopic Loader (2022) Exterior and Interior


کانال hirudov کانال hirudov
432,000 دنبال کننده 1401/12/22 (18 روز قبل)


کلیدها: bobcat - tl35 - 70 - telescopic - loader - 2022 - exterior - and - interior - کت - وحشي - لودر - تلسکوپی - بیرونی - داخلی - خارجی