کیفیت: متوسط | خوب

بازیافت آئودی - از ماشین تا ضایعات تا تولید ماشین جدید

Recycling an Audi – From Car to Scrap to New Car Production


کانال The Wheel Network کانال The Wheel Network
410,000 دنبال کننده 1401/12/13 (22 روز قبل)

کلیدها: recycling - an - audi - from - car - to - scrap - new - production - بازیافت - آئودی - از - ماشین - تا - ضایعات - تولید - جدید - جانب - باطله