کیفیت: متوسط | خوب

اوپل آسترا تست - آتراکتیوان طراحی i savremena تکنولوژی ASM 1097

Opel Astra TEST - Atraktivan dizajn i savremena tehnologija ASM 1097


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/11/27 (1 ماه قبل)


کلیدها: opel - astra - test - atraktivan - dizajn - savremena - tehnologija - asm - 1097 - اوپل - آسترا - تست - آتراکتیوان - طراحی - تکنولوژی