کیفیت: متوسط | خوب

جنسیس الکتریکی gv70 2023 - مشخصات طراحی ماشین شاسی بلند الکتریکی زیبا ویژگی ها و قیمت

2023 Genesis Electrified GV70 - Elegant Electric SUV Design Specs Features and Price


کانال AFT Channel کانال AFT Channel
53,400 دنبال کننده 1401/12/28 (12 روز قبل)

کلیدها: 2023 - genesis - electrified - gv70 - elegant - electric - suv - design - specs - features - and - price - جنسیس - الکتریکی - مشخصات - طراحی - ماشین - شاسی - بلند - زیبا - ویژگی - ها - قیمت - برق - دار - شده - برقی - طرح - امکانات