کیفیت: متوسط | خوب

وقتی کسی در جاده های روستا دنبالت می کند! #کوتاه #رودراژ #اورژانسی #کارتیپ

When Someone is following you on village roads! #shorts #roadrage #emergency #cartips


کانال CarSutra کانال CarSutra
748,000 دنبال کننده 1400/08/18 (1 سال قبل)

کلیدها: when - someone - is - following - you - on - village - roads - shorts - roadrage - emergency - cartips - وقتی - کسی - در - جاده - های - روستا - دنبالت - می - کند - کوتاه - رودراژ - اورژانسی - کارتیپ - چه - زمانی - ذیل - شما - دهکده - ها - خشم - اضطراری - غضروف