کیفیت: متوسط | خوب

تولید هیوندای روتم در کره (کارخانه هیوندای اکو، هیدروژن، تحرک هوشمند، تجهیزات پرس)

Hyundai Rotem Production in Korea (Hyundai Eco Plant, Hydrogen, Smart Mobility, Press Equipment)


کانال The Wheel Network کانال The Wheel Network
410,000 دنبال کننده 1401/12/09 (26 روز قبل)

کلیدها: hyundai - rotem - production - in - korea - eco - plant - hydrogen - smart - mobility - press - equipment - تولید - هیوندای - روتم - در - کره - کارخانه - اکو - هیدروژن - تحرک - هوشمند - تجهیزات - پرس - کشور - گیاه - هوشمندانه - مطبوعات