کیفیت: متوسط | خوب

محبوب ترین و موفق ترین خودروی اروپایی تمام دوران ASM 1097

The most popular and successful European car of all time ASM 1097


کانال Auto Shop Magazin کانال Auto Shop Magazin
7,420 دنبال کننده 1401/11/27 (1 ماه قبل)


کلیدها: the - most - popular - and - successful - european - car - of - all - time - asm - 1097 - محبوب - ترین - موفق - خودروی - اروپایی - تمام - دوران - را - اکثر - موفقیت - آمیز - ماشین - همه - زمان