کیفیت: متوسط | خوب

پورشه 911 هیبریدی 2024...و چه زمانی باید انتظار ev یکی کامل را داشت

2024 Porsche 911 Hybrid...And When To Expect The Full EV One


کانال Downshift کانال Downshift
27,000 دنبال کننده 1401/10/14 (2 ماه قبل)


کلیدها: 2024 - porsche - 911 - hybrid - and - when - to - expect - the - full - ev - one - پورشه - هیبریدی - چه - زمانی - باید - انتظار - یکی - کامل - را - داشت - هیبرید - پر - شده