کیفیت: متوسط | خوب

قسمت 5 – سری پروژه های دو زمانه یاماها yz250: جت و موتور

Episode 5 – Yamaha YZ250 two-stroke project series: Jetting and engine


کانال bikesales کانال bikesales
3,260 دنبال کننده 1401/11/14 (1 ماه قبل)


کلیدها: episode - yamaha - yz250 - two - stroke - project - series - jetting - and - engine - قسمت - سری - پروژه - های - دو - زمانه - یاماها - جت - موتور - کردن